...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވާން ކެނޑުން
މ.
(1) އޮއްޓަރު ގޮވާން ދޮންވީމާ އޭގެކުރާ ގަހުން ކެނޑުން.
(2) ގޮވާން ވަނެއްފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅައިގެން ތޮށިފިލުވުމަށް ޓަކައި ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮވާންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ