...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވި
ނ.
(1) ގެރިބަކަރި ޖަމަލު ފަދަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭމީހާ.
(2) ގޮވުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން މިގޮަތަށް ބޭނުންކުރަނީ ވާހަކަދެކެވޭ ތިން ވަނަމީހާއެވެ.
މިސާލު:
އޭނާ އަންނަންގޮވި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާއްދެމަޑި . އެއްއަތްތެޅިޔަސްއަޑެއްނުކިޔާނެއެވެ. . މާރުޖެހުން . ފަނޯތްގޮވުން . ފާލު . ގޮވި . ގޮވިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ