...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވިން
ނ.
(1) ގެރި ބަކަރި ޖަމަލުފަދަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ މީހުން.
(2) ގޮވުން މިބަހުގެ މިނިމިނުނުކަން މިގޮތަށް ބޭނުންކުރަނީ ވާހަކަދައްކާ ފުރަތަމަ މީހާއެވެ.
މިސާލު:
އަހަރެން އޭނާއަށް ގޮވިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮވިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ