...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވެލި
ނ.
(1) ކިޔައި އުޅުމަށް އެކުލަވައިފައި ހުންނަ ބަނދި ފާޑުގެ ތަކެތި.
(2) މަޖާޒު:
އެއްޗަކަށް ނުވާގޮތަށް ކިޔާފަތިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮލިކިޔުން . ވަރުއޮޑުންއެޅުން . ގީފަތި . ގޮވިލި . ގޮވެލިފަތި . ގޮވެލިފަތި އެމުނުން . ގޯލާފަތި . ގޯލަފަތި އެމުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ