...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވެލި ގޮވުން
މ.
(1) ކިޔައި އުޅުމަށް އެކުލަވައިފައި ހުންނަ ބަނދިފާޑުގެ ތަކެތި އަނެކުންނަށް އިއްވުން.
(2) މަޖާޒު:
އެއްޗަކަށް ނުވާގޮތަށް ފަތިވަރު ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ