...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮމަށި
ނ.
ލުނބޯ ޢާއިލާގެ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ލުނބޮޔަށްވުރެ ދިގުބުރަކަށެވެ.
ގޮމަށިގަހަކީ ލުނބޮގަހަށްވުރެވާކޮށް ހެދޭއެއްޗެކެވެ.
ލުނބޯޔަށްވުރެ ގޮމަށިއަޅާލެއް ގިނައެވެ.
ތޮށީގައި ހިތިވަސްގަދައެވެ.
ތޮށިބޯވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުއްޕި . ގެބަޓި . ގޮމަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ