...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮމަކަސްތޫރި
ނ.
ވަކިވައްތަރެއްގެ ފުއްލާއެއްގެ ބަނޑުދޮށުގެ ގައި ހުންނަ ގޮށެވެ.
މިގޮށުގެ ތެރޭގައި ހުންނަނީ ކަލުކުލައިގެ މީރުވަސްދުވާ އޮލަ މާއްދާއެކެވެ.
މިއީ ބޭހަށާއި އަތަރު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްދު . ގޮމަކަސްތޫރި ފުއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ