...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮމަތެނަ
ނ.
(ށ.) ބިންމަތީ ފެތުރޭގޮތަށް ހެދޭ ފަތްކުދިގަހެއް.
މިގަހުގެ މުލަކީ ވަރަށް މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެކެވެ.
އަންނައުނާއި ތެލުގައިވަސް ހިއްޕުމަށް މިގަހުގެމޫ ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ