...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮމިއަރު
ނ.
(މ) މިއަރުގެ ބާވަތެއް.
މި ބާވަތުގެ މިޔަރުގެ ބަނޑު ހުންނަނީ ވައްކޮށް މެދަށް ފަލަކޮށެވެ.
މި މިއަރު ބާނަނީ އަޑިއަށް ފައްތައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ