...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮފިކޮޅު
ޮތްޕެއް.
މަޖާޒު:
(2) ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ ފަރާތުން ވަކިމުނާ ސަބަތެއްގައި ނެރޭ ޚާއްޞަ ޢަދަދެއް.
މިއަދަދު ނެރޭނީ އެނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ އަދަދަކާ އެކުގައެވެ.
(3) އަންހެނުންގެ ހެދުމުގައި ޖެހުމަށް އޮފިކޮޅެއްގެ ސިފައިގައި ހަދައިފައި ހުންނައެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވީދައިލުން . ސަޕުލިމެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ