...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮދަން
ނ.
(1) އޮއްޓަރު ގޮވާމުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ފުއްފުއް ހުންނަނީ ހަނޑޫ ފުކަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރުފަލަކޮށް މެދުގައި އަޑިކޮށް ހުންނަ ރޮނގެއް ހުންނަ ގޮތަށެވެ.
މީގައި ހުންނާނީ ވަަރަށް މަޑު ރީނދޫ ކުލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކުރާ . ހުނގު . ނާނަކަޓާ . ނާނު . ނާސްތާރޮށި . ނިޝާސްތާ . ބާރުލީ . ބޭސްކަރަ . ކާރައްކަ . ކާޖާ . ކިރުބޯކިބާ . ކިރުއައްޕަން . އަވަލި . އާޓާފުށް . އިޑިއައްޕަން . އުޅާލި . އޯބަތް . މަލަރު . ފާރޮށި . ފާބަތްފެން . ފިށިހެލެހުން . ފިއްތިގޮދަން . ފުށްބަތް . ފުށްބޮނޑިބަތް . ފުށްފަނި . ފުށްޖެހިމަސް . ފުރަހަނި . ފުއްޕަނި . ފެންއުޅާލި . ފެންފޮޅި . ދާމީސް . ދާމީސްވުން . ތާން . ތުނިރޮށި . ގަޑުބަޑު . ގޮވާން . ގޮދަނެ . ގޮދަން ރޮށި . ގޮދަން ފިށި . ގޮދަން ފުށް . ސަފުސާން . ޒިލޭބި . ޕޫރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ