...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮދަޅު
ނ.
(މ) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް ލޯބޮޑުކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ހުޅުނބު ބޮޑެތިކޮއް ހުންނަ ކަޅު ރަތްކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މި މަހުގައި ކަށްޓެއް ންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ