...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮދަޑި
ނ.
އިށީނދެ އޮށޯވެ ލެނގި ހަދާ ތަންތާނގައި އެޅުމަށްޓަކައި ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިޢާއްމުކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަނީ އެތެރެއަށް މަޑުއެއްޗެއް ލައްވައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދަނި . ބަތާނަ . ކަފަލުން . އިސްޕަންޖު . އޮއްބުން . މަޑިކަރުއެޅުން . ތަންމަތިއެޅުން . ގޮދަނި . ސޯފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ