...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮދާ
ނ.
ކަޅުބިލަމަހުގެ ނުވަތަ ރޮނގުދެމިމަހުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ފަލަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްއަރި . މާރުގަނޑު . މުޑަނުދޮށި . ގޮނދާ . ގޮދާބޮޑުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ