...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތް ދެއްކުން
މ.
ވައްތަރު ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑާދެއްކުން . ފާޑުފާޑުކުރުން . ތުންތެޅުވުން . ގަދަކުރުން . ގަލަށްކިޔުން . ޚިޔާލުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ