...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތްހަދާ ދަތްގަނޑު
ނ.
ފަހާހަދާފޮށީގައި ބޭނުންކުރާ ދަތްގަނޑެއް.
މިއީ ފަހާފޮށިން އެކިގޮތްގޮތަށް ފެހުމަށާއި މާޖެހުމަށާއި ކުރެހުން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ދަތްގަނޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ