...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތްކިޔުން
މ.
ކަމަކާމެދު ނުވަތަ އެއްޗަކާމެދު ނުވަތަ މީހަކާމެދު ފާޑު ކިޔުން.
ބަޔަކު މީހުން ކަމެއް ކުރަމުންދާއިރު އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރާން ކަމަށް ފެންނަ ގޮތް ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނގަދޮށިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ