...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތްކުޑަ
ނއ.
ގޮތްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުއަކިރި . ކަޗަޑާ . ކަޗަޑާކަން . ކަޗަޑާވުން . ފުޅަކަން . ގޮތެކުދެ . ގޮތްކުދު . ޖަންގަލީ މީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ