...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތްގޮތަށް
ކއ.
(1) ފާޑުފާޑަށް.
(2) ވައްތަރުވައްތަރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަރު . ހަލާދަނޑި . ހިލުން . ރަނގަބީލު . ރާވާގެ . ބަންޑުންލުން . ބޯވަޅު . ބޯޓުދެލި . ކަށިގޮނު . ކަނި . ކަސްފާނަ . ކާލިގަނޑު . ކީމިޔާ . ކުރުދަނޑިޖެހުން . ކެލާޖެހުން . ކޮށިބިއްލޫރި . ކޮޅުހެދުން . އަކުންބަކުން . އިރުވައިސައިތާނު . އިސްތިޢުމާރު . އުކުޅަށްޖެހުން . އުވަގަނޑުލުން . އެހީވުން . އެއްސިގަތުން . އެގޮތްމިގޮތް . އޮހިވަރު . އޮޑިވަޑާން . ވަޅު . ވަކަދަނޑި . ވިއުން . މައު . މާޖަހާއެތި . މިތައްމަގުން . މީހުނާއުޅުން . ފަތް . ފާޑުފާޑަށްއުޅުން . ފިހުނުބަނބުކެޔޮ . ފެންކަރު . ފެންއަރުވާވަޑާން . ފެންއުޅާލި . ފެންވައިރު . ފެންވައިރުކުރުން . ފެންމާގަނޑު . ދަންތުރަ . ދަބަސް . ދޮންގިއުޅު . ދޮރުތަންޑު . ދޮރޯށި . ތަޅުދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ