...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮލާ
ނ.
(1) ނަމުގެ ބަދަލުގައި ފިރިހެނުންނަށް ކިޔައިއުޅޭ ނަމެއް.
މިސާލު:
އެގޮލާ ވަރަށް ލާނެތެވެ.
(2) ނަމުގެ ބަދަލުގައި ޖަނަވާރަށް ކިޔާ ނަމެއް.
މިސާލު:
އެގޮލާ ފުންމައިގެން އައިސް ބަކަރި ފަަޅައިލައިފޫއެވެ.
(3) ގޮޅާ.
(4) (ހ) މަޖާޒު:
ފިރިހެންހަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮލަ . ގޮލައި . ގޮލާ . ގޮލެއާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ