...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮލާކަނު
ނ.
ހައްދުންމަތީ ހިތަދުއާއި ގާދުއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ކަނޑުގެ އަނގަމަތީ އެތެރެ ފަރާތުގައި އޮންނަ ހިކިތަނަކާ ގުޅިގެން ދުރަށް އޮންނަ ފަރު.
މިއީ ވަރުނުލާ ރާޅު ނަގާ ފަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ