...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮލްފު
ނ.
ހަރުބޯޅައަކާއި ދަބެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރުގައި އެމީހަކު ޖެހޭނީ 8 ވަޅަށް ނޫނީ 61 ވަޅަށް އެބޯޅަ ވައްޓާލާށެވެ.
ވަޅަކަށް ފަހު ވަޅެއް ނިންމަމުން ގެންދާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ