...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮޑި
ނ.
(ސ) ފައިތިލައިގެ މެދުން ބިމުގައި ނުޖެހި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހުޅުނބުފިލާ . ވިހަތަން . ފައިކެނޑިގޮނޑު . ތޭރިލުން . ލަގޮނޑިކަށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ