...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮޓި
ނ.
(1ޕަޗިސްކުޅޭ) އިރު ކުޅެން ގެންގުޅޭ ކުޅިތައް.
މި ހުންނަނީ ލަކުޑީން ލ:އެފައެވެ.
ލާޖަހާފާވެސް ހުރެއެވެ.
2 އިންޗިބައިހާދިގުމުގައި އިނގިއްޔެއްހާ ފަލަމިނުގައި ފުލަށް ކުޑަކޮށް ފަަލަ ކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބު . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބޮޅުފަތިއަނގޮޓި . ކެއުޅަން . އަނގޮޓިޖެހުން . މާވައް . މުދައިށާ . މުދި . މުދިއިށާ . މުދިވައްޓާ . މުދު . ފަލަށްޖެހުން . ފަޗިސް . ފަޗިސްކުޅިބައި . ފަޗިސްކުޅުން . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފާތެލި . ފިޔަރެސް އެރުވުން . ފުށަހި . ގޮޓިފޮތިގަނޑު . ސުވޭހުގޮށް . ޓިނބުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ