...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯނބިލި
ނ.
ބިލަމަގު ގަހާ ވައްތަރު، އެއަށްވުރެ މައްޗަށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ، ވަށްކޮށް، ފަތިކޮށް ފިތްފިތް ހުންނަ މޭވާއެއް.
މީގައިދެނީ ހުތްރަހައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮށްބޭސް . މުރުއްބާ . ގޮއިނބިލި . ގޯނބިލި ގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ