...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯނބިލި ފުޅި
ނ.
ގުޑުގުޑާގެ ނޮޅިޖަހަން ގެންގުޅޭ ފިތްފިތަށް ހުންނަ ފުޅިއެއް.
މި ފުޅީގައި ދިގު ކަރެއް ހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ