...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯނިމާލި
ނ.
(1) ގޯނިން ހަދާފައި ހުންނަމާލި.
(2) މަޖާޒު:
ގަޔަށްދޫކޮށް ހުންނަ ލިބާސް ލައިގެން ހުންނަ އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ