...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޅި
ެއްޗެހި ތޮރުފަން ހަދައިފައި ހުންނަ ކައްޓެއް.
މިކަށިން ތޮރުފަނީ ތޮރުފަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގައި ތުނޑު ޖައްސައިފައި އަނެއް ކޮޅުގައި އެއްޗަކުން ތަޅައިގެންނެވެ.
(3) އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގުމަށް ހަނިދިގުކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ މަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދުފަށަށް އެރުން . ނަގޫދިގުބުޅާހެދުން . ކުރިބެދުން . ކޮއްލަވާނި . އަނގޮޅި . އަތުލައިގަތުން . މަންގަނޑު . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން . ފޫގެޅުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދުރުހެލި . ދޯޅު . ދޯޅުވުން . ތުނޑުލަށްވަނުން . ތޮއްވަރި . ގޯޅި ކަންމަތި . ގޯޅިއެޑުން . ސަކަރާތްގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ