...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޅުން
މ.
(1) ތޫނު އެއްޗެއް ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ހަރައިލުން.
(2) (ގ) ދަނގަޑު އެއްޗެހި ތޮރުފަން ހަދައިފައި ހުންނަ ކައްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ