...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޅުމާ
ނ.
(ސ) ކާއްޓަށް ވެއްޖެތޯ ބަލަން ބޮނބިގަނޑަށް ވަޅި ޖަހާފައި ވަޅި އަނބުރައި ކަނޑައިލާ ތަންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ