...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޅޮވި
ނ.
(ސ) ވިރިކެކޭ އެއްޗެއް ތޮރުފަން ބޭނުންކުރާ އެއްކޮޅު ތުނޑަކަށް ވާގޮތަށް އެކަތައިން ހަދާފައިވާ ކައްޓެއް.
މިކަށިން ތޮރުފަނީ ތުނޑުކޮޅު ލޯވަޅު ހުންނަންވާ ތަނުގައި ޖައްސައި އަނެއްކޮޅުގައި މަރުތެޔޮ ފަދަ އެއްޗަކުން ތަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ