...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯދި
ނ.
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް އެތަކެތި އެހެލައިފައި ބަހައްޓަން މޫދާއި ނުވަތަ ކަނޑާ ގުޅިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޯއްދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ