...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯލަ
ނ.
(ބ) ރުޅިއައިސްފައިވާ ދެމީހުންކުރެ އެކަކު އަނެކަކަށް އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ބުޅިތަންޑު . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . އަރަގޯލަ . އަރުގޯލަ . ފިތްޖެހިއުޅާ . ތަޅުފަތްގަނޑު . ލަނޑުޖެހުން . ގޯލު . ގޯލުއޭރިޔާ . ގޯލުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ