...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯލު
ނ.
(1) ބޯޅަކުޅޭއިރު ލަނޑު ޖަހަން ހަދައިފައިވާ ތަން.
(2) ގޯލަށް ޖަހައިގެން ދެވޭ ލަނޑު.
(3) މަޖާޒު:
ލަނޑުދަނޑި.
(4) އަމާޒު.
(5) މަޤުޞަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯލްގޯ . ދާގަނޑު . ލަނޑު . ގޯލު ކީޕަރު . ގޯލު ދަނޑި . ގޯލު ދާގަނޑު . ގޯލު ދިނުން . ގޯލްދާނޑި . ސައްޕުޖެހުން . ސަވާބުޅި . ޕެނެލްޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ