...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯސީ
ނ.
(1) ދެކުނބެއްގެ ދޭތެރޭގައި ނަގައިފައި ހުންނަ ކަތިރިޔާ.
(2) ފައްސިއަށް ވައިލިބޭ އިރު ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެއްގެ އަރިމަތިން ދައްސޫރައެއް ދުއްވައިފައި ނަގާ ކަތިރިޔާ.
(3) މައި ކުނބުގެ ދިރުބަލުން ކުނބެއް ބޭނުންނުކޮށް ވާވަލަށް ނަގައިފައި ހުންނަ ކަތިރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައު . ނާ . ބުން . ބުންޅަބުޑި . ބުންލަބުޑި . އަޑޯބޭލުން . އިސްކުނޯރު . މެދެގޯސީ . ގޯސިދިނުން . ގޯސީބުން . ގޯސީވަންދޭލަ . ގޯސީތަރުނޭލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ