...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯސީބުން
ނ.
ނާފަހަރުގެ ކަމަރާމަތީ ކަލްމީ ކުނބު (ކޮޅުފަސްކޮޅު (ކުނބު) ގައި އެއްކޮޅު ވިއްދައިފައި އަނެއްކޮޅުގައި ކަފިގަނޑެއްލައިފައި އޮންނަ ފަލަ ލަކުޑިގަނޑެއް.
މިއީ، ގޯސީ ރިޔާ ނަގާއިރު ފަރުމާނަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންޅަބުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ