...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯސްހެދުން
މ.
(1) ނުރަނގަޅު ކަންތައް ކުރުން.
(2) ވިޔާނުދާ ކަންތައް ކުރުން.
(3) ނުބައިކަންތައް ކުރުން.
(4) ކަމުނުދާ ކަންތައް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިހެދުން . ވެޑެހެދުން . ފަމިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ