...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯސްގޮވުން
މ.
(1) ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުން.
(3) ވިޔާނުދާ ވާހަކަ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ