...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޑިއެރުން
މ.
(1) މަޢުދަނީ ތަކެތިން ހަދައިފައިވާ ތަށިތެލި ފަދަ ތަކެތި ބަނޑިވުން.
(2) ލަކުޑި ފިލާ ފަދަ ތަކެތި ގޮނިވާ ގޮތަށް އޮރިދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ