...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޏ
އ.
ތާނައިގެ ސޯޅަވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކާތަން . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރުކުޅުން . ހަނދޮ . ހަނގާ . ހަނާކެޅައުން . ހަނިވުން . ހަނިލުން . ހަނުކަކުނި . ހަނޮ . ހަންޑިކާނށި . ހަރި . ހަރިޖެހުން . ހަރު . ހަރުފުށް . ހަރޮ . ހަރޮވާޅަ . ހަރޮމަލި . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަޅިބޭވުން . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައުލް . ހައުލްގޮވުން . ހައޮ . ހައްކަޅޮވުން . ހައްވާމަހަ . ހައްވާގެއަމާ . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްޑޮއްޑޯ . ހަވާދަ . ހަވީރި . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަމަތި . ހަދު . ހަދޮ . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތިފަށް . ހަލަނި . ހަލޫލް . ހަޔާތުލްއީމާނީ . ހާނބަސް . ހާނދި . ހާޅަ . ހާއެޑުން . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހާލިނެގުން . ހާލިބާލި . ހާގެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ