...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޏަމްޏަމު
ނ.
ހުތްރަހަ ގަދަ ދޮންވީމާ ހުތްފޮނި ރަހައެއްދޭ މޭވާއެއް.
މި ނުކުންނާނީ ބިލަމަގު ނުކުންނަ ގޮތަށް ގަސްގަނޑުންނެވެ.
މިއީ ފަތިކޮށް ބޭރު އަޑިގުޑަންކޮށް ހުންނަ މޭވާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ