...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޏަމްޏަމުގަސް
ނ.
ޏަމްޏަމް އަޅާ ގަސް.
މިއީ ބިލަމަގު ގަހާ ދާދި އެއްވަރަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މި ގަހުގެ ފަތުގެ ނާރު ހުންނަނީ ފަތުގެ އެއްފަރާތަށް ބޮޑުކޮށެވެ.
ކޮންމެ ތަނޑެއްގައި ދެފަތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ