...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޏާ
އ.
ނަމަވުމުގެ އަކުރެއް.
ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިއަކުރު ބޭނުން ކުރަނީ މުސްތަގުބަލަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހުންނަ ޖުމްލަތަކުގައެވެ.
މިސާލު:
މަސައްކަތްކުރަންޏާ މޮޅުވާނެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހަރުފުށް . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހިލިހުނި . ހިލިފުށް . ހޯދީދަނޑި . ނަރުހިރު . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ނޯށް . ރަކަރަކަ . ރަކަރަކަ އެޅުން . ރިހާކުރުއަވަލި . ރިހާކުރުފަތަފޮޅި . ރެހަންބަތެ . ރެހާންބަތް . ރެދަން . ރޭރު . ބަރަނި . ބަޑަމަށްދިޔުން . ބަޑަމު . ބިސްބަތް . ބޮނޑި . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ބޮޑުގާދޫނި . ބޮޔަށްގުއިރޭ . ބޯހުނި . ބޯފޮޅި . ބޯދަށުދަނޑި . ބޯދޮލަނގު . ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ . ކަރު . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކަޅު . ކާޅު . ކީނައްތު . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . ކުރެވިޖެހުން . ކުސަ . ކުޑަލަގަނާ . އަށިގަނޑު . އަންނާރު . އަރިބަޑަހަގެ . އަބާރަނަ . އަސްތާދިނާ . އުނގުލި . އުނަގަނޑުމަތި . އެހެންޏަކާ . އެންކެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ