...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަ
ނ.
ކުރީގައި ހިސާބުޖަހައި އުޅުމުގައި ހަޔަކަށް ކިޔާގޮތެއް.
މިސާލު:
(ހ) ތީން ތީން ސަ.
(ށ) ތިން ދެގުނަން ސަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހުރަޔާ . ހަށަންބަނުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނގާކުރުން . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނާ . ހަނާވުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންދަ . ހަންދަނިޔަފަތި . ހަންދަރު . ހަންދަމަތި . ހަންދުބޮލި . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުވުން . ހަރުފަވިހަ . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަކާ . ހަކާވުން . ހައިބަ . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާކެއުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަވޭލި . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމްދަރުދީވުން . ހަފުސަރު . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ