...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަހަރާ
ނ.
(1) މީހުން ވަޅުލާ ބިން.
(2) ގަހެއް ރުކެއް ނެތް ސަރާސަރު ހުސް ބިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުވައި . ގަބުރުސްތާނު . ސަގަންގޫރު . ޖަމަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ