...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަހަރޯ
އ.
(1) ހިތާމަޔާ ހިތްދަތިކަން ދޭހަކުރުވުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) މަޖާޒު:
ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ފެނިފައި ޙައިރާންވެގެން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ