...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަހައްޓި
ނ.
(1) ފަސްދޮޅަސް ހައެއް.
(2) 66.
(3) ފަންސަހައްޓިއާއި ސަތުހައްޓިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންސަހައްޓި . ސަހައްޓި . ސައުރަހައްޓި . ސަތުހައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ