...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަހަތްތަރި
ނ.
(1) ހަތްދިހަ ހައެއް.
(2) 67.
(3) ފަންސަހަތްތަރިއާއި ސަތުހަތްތަރިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަހަތްތަރި . ސައުރަހަތްތަރި . ސަތުހަތްތަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ