...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނދަރަބޮލި
ނ.
ހިއްތަނާ އެއްސިފައަށް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އެއްޗެއް.
މިއީ ސަނދަރަ ކިޔާ ސަންގުގެ އަނގަމަތީގައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަރަބޮލި . ހަނދުބޮލި . ހަންދަ . ހަންދަނިޔަފަތި . ހަންދަމަތި . ހަންދުބޮލި . މާކަނާކުބުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ