...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަނދުބަރަކަމާ
ނ.
ސަނދުބަރަކަ ގަހުގެ މާ.
މިއީ ވަރަށް ގިނަ ކުދިކުދި ފިޔަތަކެއް ހުންނަ ރީނދޫކުލައިގެ ބޮނޑިމަލެކެވެ.
މި މަލުގައި ދުވަނީ ޒަވި ވަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަނދުބަރަކަގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ